31 July 2019: Music in PyeongChang (Corea) – Solo Recital