Review (Danish): Fyrig italiener lagde farver på Franz Liszt i DR (Jyllands-Posten) *****

Med bløde, smidige anslag udfoldede italienske Alessandro Taverna Liszts Klaverkoncert nr. 2 foran DR Symfoniorkestret.

Den 35-årige italienske klaversolist Alessandro Taverna. Foto: PR

«Hvad var titlen pà ekstra- nummeret?» Sporgsmàlet lob som en ild ned gennem toiletkoen i Torsdagskoncer- tens pause. Umiddelbart for- inden havde aftenens solist, italienske Alessandro Taverna, affyret sit virtuose ekstra- nummer uden at annoncere det fra scenekanten. Kunst- nere, der pà denne tavse mà- de ynder at vaere mystiske, har ikke forstàet, at musik handler om at kommunikere.
Ikke blot nonverbalt pà in- strumentet, men ogsà helt konkret ved at indvie lytterne i, hvilke vaerker de udsaettes for.
I sin sceniske approach virke- de den 35-àrige Taverna lidt stiv i grimassen.
Forst da han satte sig ved fly- gelet for sammen med DR Symfoniorkestret at foriose Franz Liszts ”Klaverkoncert nr. 2”, slappede han af og gav sig hen. Med blode, smidige anslag udfoldede han det di- gre vaerk, der teknisk stiller enorme krav til solisten. Hans fingre spyede kadencerne ud som farverige fortaellinger, og i samspillet med orkestret lod han flygelet synge i fin balance med de ovrige instru- menter. Samme intensitet lagde han i ekstranummeret, som var Liszts “Fantasia” over Verdi-operaen “Rigoletto”. Med chefdirigent Fabio Luisi som adraet indpisker gjorde orkestret Berlioz’ “Symphonie fantastique” spraellevende efter pausen. En hel sai blev suget ind i den opiumpàvirkede komponists dromme- og mareridtsscener med alt fra oboernes blide hyrdehymner til slagtojets dundrende dodsklokke under den makabre heksesabbat til sidst.
Sjaeldent har violinerne lydt med sà aeterisk transparens – for siden at summe aggres- sivt op som en tirret bisva- erm. En symfoniskenergiud- ladning, som blev siddende i kroppen.

Christine Christiansen

Share:

Leave a Reply